Wie zijn wij?

In bijna iedere wijk of dorp in de gemeente Dongen is een wijkraad of dorpsraad actief. Zij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college met betrekking tot zaken die de leefbaarheid onder druk zetten of die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Evenementen

Om de leefbaarheid in de wijk te verhogen en de bewoners met elkaar in contact te brengen, organiseren wij regelmatig een evenement.

Laatste nieuws

Wij zijn voornamelijk actief op social media. Hier kunt u dan ook meestal het laatste actuele nieuws vinden.